Kongsvinger. Motivasjon og kompetanse.

Da var det gjennomført. Vårt første arrangement som har som formål å forankre og fordype den internasjonalemerkevarestrategien OSLO i regionen.

Dette er første gangen jeg baserer et foredrag på en strategi jeg ikke selv har vært med å utvikle, noe som i seg selv erspennende – og ikke minst litt skremmende. Jeg kan se tilbake til mange hundre innlegg og foredrag i min karriere, men har sjeldent vært så spent reaksjoner, resultater og motivasjon i gruppen.  

Osloregionen er en region som spenner seg fra Hamar til Larvik, og fra Hønefoss til Fredrikstad. Og for en region det er. Vi valgte å starte i Kongsvinger for å teste formatet på arrangementet. Og forventet oss at dette ville være en av de merutfordrende stedene i regionen.  

Vi tenkte at vi ville mange tydelige innspill og tilbakemeldinger, og kanskje til og med møte litt proteksjonistiske tanker som ville kunne hjelpe oss å gjøre strategien enda mer relevant for flere i fremtiden. Her ble vi overrasket. Mye tydelige innspill fikk vi, men nærmest kun positive. Og en gjeng med mer glimt i øyet som skal man lete lenge etter.

Kongsvinger oser av selvtillit, og betydelig kompetanse med hensyn til å få denne strategien til å leve. Både offentlig sektor og privat næringsliv så helt klart nytten i strategien, og var mer enn klar for å ta den i bruk.

Innlegg og oppbygging av dagen

Etter en kort innledning av Carina tok Lars Gillund fra Hedmark Kunnskapspark over og ga oss et usedvanlig hyggelig og faglig svært relevant innlegg fra “brukerperspektivet om hvorfor nettopp Oslo-strategien er så relevant for Kongsvinger. Her hadde vi ikke mye å tilføre. Lista var lagt, og den ble lagt høyt.

Jeg tok selv for meg et lite innlegg om merkevarer og merkevareledelse, innovasjon og differensiering. Refleksjoner fra mitt perspektiv er at innlegget skapte en fin bevisstgjøring av hvorfor vi var der, men at det manglet et noe bredere stedsperspektiv i en kommersiell merkevaretankegang – det fikser vi til neste gang.

Øyvind fra Oslo Brand Partners forklarte hele Oslo-strategien, grunnlaget for oppbyggingen og hvorfor dette beviselig er den beste måten å skape “regional” verdi på. Eksempler som Greater Copenhagen (som nå også inkluderer Malmö i Sverige!!), Amsterdam og Stockholm ga mersmak og la grunnmuren for den kommende workshopen.

Så var det praksisens tur, med Kai fra Wilhelmsen i spissen, fulgt av Anne-Signe Fagereng fra Visit Oslo. Begge casene var relativt langt fra Osloregionen som konsept – Wilhelmsen en internasjonal gigant, og VisitOslo en meget fokusert Oslo-ambassadør – men viste begge verdien i verdibasert kommunikasjon og innholdsutvikling som skaper engasjement. Og at det er nettopp dette engasjementet som igjen evner å skape interesse, besøk, investeringer og til slutt – næring.

Workshop. En reise mot det nye, og eksisterende tanker i en ny innpakning.

Å sette mennesker sammen i en workshopsituasjon kan være krevende, særlig siden disse til daglig hverken jobber sammen, eller nødvendigvis har de samme målsettingene. Kongsvinger-deltakerne så ikke ut til å bry seg i de heletatt. Deltakerne varmeget fokusert, og hadde gode, åpne diskusjoner om muligheter, begrensninger og strategien i seg selv.

Fra workshopen kan vi ta med oss følgende:
  • Kongsvinger er motivert for å ta Oslostrategien videre, og implementere den i sin region.
  • Det finnes mange gode caser som egner seg til kommunikasjon, både på video og i andre medier.
  • Regionens representanter ønsker seg flere verktøy, samt en (bedre) kommunikasjonsplattform som inviterer og stimulerer til samhandling, på tvers av regionen fra nord til sør og øst til vest.
  • Konkret så nevnes det både utdanning, innovasjon, sport og natur som områder som regionen bør kunne ta tak i.
  • For å kunne stå sammen om kommunikasjon og tiltak må det etableres uformelle og formelle fora til idéutveksling, sparring og målrettet kommunikasjonsarbeid.

Tusen takk Kongsvinger. Dette var gøy! Vi kommer tilbake med mer.

Robert